هیات مدیره وسهامداران

نام سمت مدرک تحصیلی
عباس طاهری مديرعامل و عضو هيات مديره
كارشناس ممتاز معماري
طراحی شهری

کارشناسی ارشد معماری
بهمن درگاهی رئيس هيات مديره
كارشناس ممتاز سازه و طراحي پل

کارشناسی ارشد راه و ساختمان
بهروز رشدیه نائب رئيس هيات مديره
كارشناس ممتاز معماري
طراحی شهری

کارشناسی ارشد معماری
سلیمان حی عضو علي البدل هيات مديره
كارشناس ممتاز طراحي راهسازي

کارشناس ارشد راه و ساختمان
نادر احمدزاده بهروز‎ عضو علي البدل هيات مديره
كارشناس ارشد ترافيك

کارشناس ارشد راه و ترابری
محمدرضا اصغر زاده سهامدار
كارشناس سيويل

کارشناسی عمران-عمران
محمد رضا نبی زاده سهامدار
كارشناس ارشد معماري

كارشناس ارشد معماري

محمد حسن زارع باسمنجی‎ سهامدار
کارشناس ممتاز ترافيك

كارشناسی ارشد
برنامه‌ریزی و توسعه شهری

سید آرش کاظمی سهامدار
کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافيك

کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافيك